Quaranta anys de Amrita Ioga: Informe 2022

>> Descarregar el document en anglès en PDF>>

Amma manté el seu màxim ensenyament de que el servei desinteressat cap als altres, amb sentit compassiu, és la base dels seus projectes humanitaris a tot el món. Per donar suport a les persones que participen en aquests diversos projectes, també defensa la mil·lenària tradició del ioga com a fórmula per mantenir una vida sana tant físicament com mentalment.

Amb l'objectiu d'adquirir el coneixement essencial, abordar les situacions de la vida, construir una personalitat sòlida i desenvolupar discerniment, el Mata Amritanandamayi Math (MAM) va iniciar activitats de ioga per a les persones que vivien a l’Ashram el 1980. Des d'aquells primers dies , ha format part de la vida diària de l'ashram de Amritapuri.

Forty Years of Amrita Yoga: Report 2022

>> Download the PDF

Amma sustains her utmost teaching that selfless service with compassion is the foundation of her humanitarian projects around the world. To support the people who take part in these diverse projects, she also upholds the ancient tradition of yoga as the formula to maintain a healthy life both physically and mentally.

With an aim to equip oneself with essential knowledge, tackle life situations, build a solid personality, and develop a discriminative mind, the Mata Amritanandamayi Math (MAM) initiated yoga activities for people living in the Ashram in 1980. Since those early days, it has been a part of daily life in Amritapuri. 

Cuarenta años de Amrita Yoga: Informe 2022

 >> Descargar el documento en inglés en PDF

Amma mantiene su máxima enseñanza de que el servicio desinteresado hacia los demás, con sentido compasivo, es la base de sus proyectos humanitarios en todo el mundo. Para apoyar a las personas que participan en estos diversos proyectos, también defiende la milenaria tradición del yoga como fórmula para mantener una vida sana tanto física como mentalmente.

Con el objetivo de adquirir el conocimiento esencial, abordar las situaciones de la vida, construir una personalidad sólida y desarrollar discernimiento, el Mata Amritanandamayi Math (MAM) inició actividades de yoga para las personas que vivían en el Ashram en 1980. Desde esos primeros días, ha formado parte de la vida diaria del ashram de Amritapuri.

Amrita Virtual Labs amplia encara més la seva presència a l'Àfrica

La Universitat Amrita ha estat convidada a Kenya per connectar-se amb capacitadors d'Uganda, Tanzània, Malawi, Zàmbia i Kenya per compartir l'accés gratuït als seus experiments físics de laboratori simulats per ordinador.

Nairobi, Kenya – juliol de 2022

Amrita Vishwa Vidyapeetham s'ha acostat encara més als estudiants africans que viuen en àrees rurals o en entorns amb problemes econòmics per proporcionar coneixements dels Amrita Virtual Labs per a enginyeria i ciències. La universitat Amrita ja ha establert una sòlida xarxa a l'Índia que proporciona experiments físics de laboratori simulats per ordinador sense cap cost per donar suport als estudis postsecundaris.

Els laboratoris virtuals (VL) realitzen experiments físics de laboratori simulats per ordinador que permeten als usuaris accedir a entorns d'aprenentatge en línia rics en mitjans per fer experiments en un entorn digital. Aquesta tècnica innovadora permet l'estudi de l'experimentació més enllà dels límits dels laboratoris tradicionals. Les àrees temàtiques de Amrita inclouen biotecnologia i enginyeria biomèdica, ciències químiques, ciències físiques, informàtica, enginyeria mecànica i ciberseguretat.

Amrita Virtual Labs further extends its reach to Africa

Amrita was invited to Kenya to connect with trainers from Uganda, Tanzania, Malawi, Zambia, and Kenya to share free access to its computer-simulated physical laboratory experiments.

Nairobi, Kenya – July, 2022

Amrita Vishwa Vidyapeetham has further reached out to students in Africa who live in remote rural areas or economically-challenged backgrounds to provide Amrita Virtual Labs for engineering and sciences. The university has already established a strong network in India that provides computer-simulated physical laboratory experiments free-of-cost to support post-secondary studies.

Virtual Labs (VL) produce computer-simulated physical laboratory experiments that allow users to access media-rich online learning environments to conduct experiments in a digital environment. This innovative technique is enabling the study of experimentation beyond the boundaries of traditional laboratories. Amrita’s subject areas include Biotechnology and Biomedical Engineering, Chemical Sciences, Physical Sciences, Computer Science, Mechanical Engineering, and Cybersecurity.

Amrita Virtual Labs amplía aún más su presencia en África

La Universidad Amrita ha sido invitada a Kenia para conectarse con capacitadores de Uganda, Tanzania, Malawi, Zambia y Kenia para compartir el acceso gratuito a sus experimentos físicos de laboratorio simulados por computadora.

Nairobi, Kenia – julio de 2022

Amrita Vishwa Vidyapeetham se ha acercado aún más a los estudiantes africanos que viven en áreas rurales o en entornos con problemas económicos para proporcionar conocimientos de los Amrita Virtual Labs para ingeniería y ciencias. La universidad Amrita ya ha establecido una sólida red en la India que proporciona experimentos físicos de laboratorio simulados por computadora sin costo alguno para apoyar los estudios postsecundarios.

Los laboratorios virtuales (VL) realizan experimentos físicos de laboratorio simulados por computadora que permiten a los usuarios acceder a entornos de aprendizaje en línea ricos en medios para realizar experimentos en un entorno digital. Esta técnica innovadora está permitiendo el estudio de la experimentación más allá de los límites de los laboratorios tradicionales. Las áreas temáticas de Amrita incluyen biotecnología e ingeniería biomédica, ciencias químicas, ciencias físicas, informática, ingeniería mecánica y ciberseguridad.

Els cirurgians de l'Hospital Amrita de Kochi realitzen dos trasplantaments complexos de mà

Una de les intervencions va ser el tercer trasplantament reeixit de braç complet a nivell de l'espatlla realitzada al món, i el primer a Àsia.

Kochi, Kerala

Dos homes de diferents països s'han sotmès amb èxit a trasplantaments de mans bilaterals a l'Hospital Amrita de Kochi. Amaresh, de 25 anys, és de Karnataka i Yousif Hassan Saeed Al-Zuwaini, de 29, és de l'Iraq.

Tots dos van perdre les mans en accidents elèctrics i van rebre extremitats extretes de donants que van ser víctimes d'accidents de trànsit a Kerala. Tot i que Amaresh i Yousif provenen de diferents entorns, ara tenen moltes coses en comú, inclosa una nova oportunitat de vida gràcies a dos donants.

Surgeons perform two more complex bilateral hand transplants at Amrita Hospital, Kochi

One of the procedures was the world’s third and Asia’s first successful shoulder-level full-arm transplant.

Kochi, Kerala

Two men from different countries have successfully undergone bilateral hand transplants at Amrita Hospital in Kochi. Amaresh, 25, is from Karnataka and Yousif Hasan Saeed Al Zuwaini, 29, is from Iraq.

Both lost their hands in electrical accidents and received limbs harvested from donors who were victims of fatal road accidents in Kerala. Though Amaresh and Yousif hail from different backgrounds, they now have many things in common—including a new lease on life thanks to the kindness of strangers.

Los cirujanos del Hospital Amrita de Kochi realizan dos trasplantes complejos de mano

Una de las intervenciones fue el tercer trasplante exitoso de brazo completo a nivel del hombro realizado en el mundo, y el primero en Asia.

Kochi, Kerala

Dos hombres de diferentes países se han sometido con éxito a trasplantes de manos bilaterales en el Hospital Amrita de Kochi. Amaresh, de 25 años, es de Karnataka y Yousif Hasan Saeed Al Zuwaini, de 29, es de Irak.

Ambos perdieron sus manos en accidentes eléctricos y recibieron extremidades extraídas de donantes que fueron víctimas de accidentes de tráfico en Kerala. Aunque Amaresh y Yousif provienen de diferentes entornos, ahora tienen muchas cosas en común, incluida una nueva oportunidad de vida gracias a dos donantes.

La IA, les dades i la robòtica han de ser per al bé comú

Brussel·les, Bèlgica – 5 i 6 de juliol de 2022

Tot i que no és una sorpresa, encara pot ser sorprenent observar l'impacte que té a la nostra societat la contínua evolució de la IA, les dades i la robòtica. Quan ens despertem, molts de nosaltres busquem els nostres mòbils o portàtils per planificar el dia.

I com garantir que aquestes tecnologies no tinguin impactes negatius sobre la humanitat? Especialment quan es tracta d'aquells que viuen a la base de la piràmide econòmica.

Tienes que aceptar nuestras cookies para poder disfrutar de la mejor experiencia posible en este sitio Web. We use cookies to improve our website and your experience when using it. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information